Monday, 13 November 2017

Vi har flyttet!

All informasjon om NMS i Kina, kan du nå finne på denne bloggen:

www.nms.no/kina

Skriv inn adressen (over) eller, klikk her.

Velkommen!


Thursday, 10 November 2016

Konkret og praktisk!

Liu Ping (Foto: Tom R-C)
Liu Ping er en ny kristen og frivillig medarbeider i Changsha Nordlige kirke i Kina. Hun er veldig takknemlig fordi hun denne uka har fått være med på kurs om et bedre familieliv.  

«Det jeg har lært kan jeg bruke helt konkret i min relasjon til min mann og tenåringsdatter!» forteller hun og smiler. Min bønn og mitt håp er at de kan ta imot Jesus og få oppleve den gleden og freden jeg opplever som kristen, og jeg håper dere kan be for dem også. Selv når jeg venter, kan jeg allikevel bli en enda bedre kone og mor og jobbe med å kommunisere bedre. «Det er noe av det jeg har lært på dette kurset» sier hun ettertenksomt. «Jeg har også lært at det er viktig å ha et nært og sterkt forhold til Gud for å kunne hjelpe meg til å vise hans kjærlighet til mine nærmeste».
Prosjekt for ekteskap og familieliv
«En bedre familie» er et prosjekt som NMS i år starter i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provinsen i Kina.  Gjennom ekteskapskurs, foreldrekurs, familie leire samt kapasitetsbygging av kirkens kompetanse innen ekteskaps rådgivning, ønsker kirken å styrke familier og kirkens evne til å hjelpe familier til å ha det bedre sammen.

Kirken arrangerer disse kursene, men kursene er for alle i lokalmiljøet. Dette er en flott måte kirkene i Kina kan utføre diakoni i nabolaget og være med på å forme det kinesiske samfunnet på en positiv måte. Gjennom prosjektet, ønsker kirken å nå ut til flere av de 67 millioner menneskene som bor i Hunan provins. Men prosjektet ønsker å gjøre mye mer enn dette: «Vi ønsker å lage en modell med kurs og kompetansebygging som kirker over hele Kina kan bruke i sine lokalmiljø» sier Emma Yuan Chen Chen i Amity.  Vil du være med på å gjøre dette prosjektet til en realitet? Du kan støtte prosjektet her.


«Hvis man går alene kan man løpe fort, men hvis man går sammen, kan man løpe mye lenger» siterer Liu Ping en av foreleserne på kurset. «Jeg vil veldig gjerne komme langt!» sier hun med et stort smil.
Dans i Kirken: Det er mye dans og glede da kirkelige ansatte i Hunan bispedømme i Kina skal styrke sin kompetanse om ekteskap og barneoppdragelse. 

Monday, 10 October 2016

Kurset åpnet mine øyne for hvordan kirken kan hjelpe de fattige i vårt nabolag!

Luo JinRu, Prest i HongJiang kirke.
Luo JinRu (54) har denne uka vært med på et kurs i diakoni som NMS arrangerer i samarbeid med Amity og kirken i Hunan. Kurset er en del av prosjektet "kompetansebygging i diakoni".

Luo JinRu synes kurset har vært veldig nyttig og har lært mye om hvordan andre menigheter i Hunan er med på å hjelpe de fattige i sitt nabolag. Å se praktiske eksempler på hvordan andre menigheter starter egne prosjekter er inspirerende og nyttig fordi det gjør det mye lettere å kunne starte noe lignende. Han var spesielt imponert over hvordan noen kirker i Hunan er med å hjelpe funksjonshemmede som ellers i ofte blir gjemt bort i samfunnet.

Selv har han ingen erfaring med diakoni, men ser helt klart mange behov i sitt eget nærområde. I flere landsbyer i nærheten av han menighet har de ingen tilgang til drikkevann. Uten tilgang til drikkevann, er livet ikke lett, forklarer han. Han ser også at alkohol er samfunnsproblem i sin hjemby, selv om det ikke er så synlig.

«Vi er kjent med problemene, men gjennom kursene i Diakoni i Hunan, lærer vi hvorfor og hvordan vi bør og kan være en del av løsningen» sier han og smiler. 

Gjennom «kompetansebygging i diakoni» er NMS med på å bygge opp kompetansen på dette området i Hunan- i et land hvor diakoni er relativt ukjent fordi det tidligere var ulovlig. Gjennom kurs om alt fra prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni er dette prosjektet med på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet. Det er over 200 millioner absolutte fattige i Kina.
Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Disse prosjektene kommer i mange former; noen starter eldresenter for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med å rense elva og andre starter sentere rus avhengige. Vil du være med på å sette kirken i Hunan i stand til å hjelpe enda flere sårbare og trengende i Kina? du kan støtte dette prosjektet her

Thursday, 15 September 2016

Praktisk lærdom!

Jia JunJun, prest i Jingzhou (Foto: Tom R-C) 
Jia JunJun (28) er nyutdannet prest fra Hunan Bibel Institutt i Changsha, og jobber nå som prest i Jingzhou kirke i Kina. Han forteller med iver om hvordan en foreleser ved det Teologiske Seminaret i Hong Kong, Po Chu Grønvold (som er utsending for NMS) holdt forelesninger om diakoni ved Hunan Bibel Institutt i Changsha i april i fjor. Hennes forelesninger gav et Bibelsk fundament for diakoni og forklarte hvorfor vi som kristne må hjelpe de som ellers «faller utenfor i samfunnet». Det var veldig bra, men på kurset her i dag lærer jeg om hvordan ulike menigheter her i Hunan praktiserer diakoni med ulike prosjekter i min egen provins. «Et slikt kurs gjør det mye lettere for oss å kunne tenke hvordan vi kan nå ut til de fattige i vårt nabolag» fortelle han og smiler.

Gjennom «kompetansebygging i diakoni» (prosjektnummer 741709) er NMS med å bygge opp kompetansen på dette området i Hunan- i et land hvor diakoni er relativt ukjent. Gjennom kurs om alt fra prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni er dette prosjektet med på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet. Det er over 200 millioner absolutte fattige i Kina.

Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Disse prosjektene kommer i mange former; noen starter eldresenter for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med å rense elva og andre menigheter har startet hospits. Vil du være med på å sette kirken i Hunan i stand til å hjelpe enda flere sårbare og trengende i Kina? Du kan støtte prosjektet her

Monday, 5 September 2016

En bedre familie= et bedre samfunn

He YueLing (36) er ikke gift, men er veldig takknemlig fordi hun har fått være med på ekteskapskurset denne uka. I sin daglige tjeneste, er rådgivning for ektepar og familier noe hun jobber mye med og hun synes det hun har lært om ekteskap og familieliv er utrolig nyttig. 

He YueLing jobber i kirken i Jingzhou by i Kina. Hun fortsetter familietradisjonen med en tjeneste i kirken i likhet til sin bestefar- som var prest i Hunan og hun ønsker selv å forbli en evangelist for resten av hennes liv. Hun er ikke gift, men er veldig takknemlig fordi hun har fått være med på ekteskapskurset denne uka og synes det er utrolig nyttig!
Som kirkelig ansatt, er rådgivning for ektepar og familier noe hun jobber mye med. Etter dette kurset, føler hun seg nå bedre rustet til å kunne gi sjelesorg og rådgivning til ektepar og familier. «Undervisning om relasjoner er noe jeg kan bruke i alle mine relasjoner!» sier hun med et smil. Undervisning om kommunikasjon med barn er også noe hun fant svært nyttig. 
Likestilling
Hun var positivt overasket over mye av innholdet i kurset. Tanken om at kvinner og menn har lik verdi, var hun ikke så kjent med. Hun ser at dette er i tråd med Bibelen, men i tradisjonelle kinesiske kjønns relasjoner er det ikke slik. I en tradisjonell Kinesisk sammenheng vil en kvinne som uttrykker sine følelser ofte bli møtt med vold, forteller hun. Det at vi kan uttrykke våre følelser i ekteskapet og i samfunnet synes hun er frigjørende.
Et samfunn i endring
Hun ser derimot også problemer med at noen Kinesiske tradisjoner endres. Hun nevner at sex utenfor ekteskapet er stadig mer allment akseptert og både gravide tenåringer og utenomekteskapelige forhold er stadig mer vanlig i Kina i dag. I et land med flere millioner ektepar som bor mange mil fra hverandre 10-11 måneder i året, er det sistnevnte en stor utfordring. Det er lite offisiell statistikk eller forskning på konsekvensene av denne utfordringen, men den er synlig i dagliglivet. He har tro på at Bibelsk undervisning om gode familierelasjoner vil ha positive konsekvenser for hele det Kinesiske samfunnet og vil gjøre samfunnet mer inkluderende.
Kurs: Pastor He YueLing liker kursene om ekteskap og barn. Her har Pastor He YueLing fått bind for øynene for å illustrere foreleserens poeng. 
Påvirker neste generasjon.
He er opptatt av at arbeid med å bedre ekteskap og familieliv påvirker hele samfunnet både i kortere og lengre perspektiv. Gjennom å ha et godt ekteskap, påvirker dagens voksne den oppvoksende slekt og barnas syn på verden og seg selv. Å jobbe med familie og ekteskap er derfor en investering i fremtiden forklarer He YueLing med et smil. 
Prosjekt for ekteskap og familieliv
«En bedre familie» er et prosjekt som NMS i år starter i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provinsen i Kina.  Gjennom ekteskapskurs, foreldrekurs, familie leire samt kapasitetsbygging av kirkens kompetanse innen ekteskaps rådgivning, ønsker kirken å styrke familier og kirkens evne til å hjelpe familier til å ha det bedre sammen.
Kirken arrangerer disse kursene, men kursene er for alle i lokalmiljøet. Dette er en flott måte kirkene i Kina kan utføre diakoni i nabolaget og være med på å forme det kinesiske samfunnet på en positiv måte. Gjennom prosjektet, ønsker kirken å nå ut til flere av de 67 millioner menneskene som bor i Hunan provins. Men prosjektet ønsker å gjøre mye mer enn dette: «Vi ønsker å lage en modell med kurs og kompetansebygging som kirker over hele Kina kan bruke i sine lokalmiljø» sier Emma Yuan Chen Chen i Amity.  Vil du være med på å gjøre dette prosjektet til en realitet? Du kan støtte prosjektet her.


Monday, 29 August 2016

Lær oss å be

Johannes 15:5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
På det Lutherske Teologisk Seminar (LTS) i Hong Kong ber jeg sammen med studentene før undervisningstimene. Slik har det vært fra jeg begynte på LTS i 2006.  Gud blir invitert til å være den store læreren blant oss slik at både studentene og jeg kan bli inspirert. Vi ber om Guds velsignelse slik at det undervisningen og diskusjonen gir oss en dypere forståelse for det de har lært.
Jeg ber når jeg forbereder meg. Å be Gud om hjelp betyr ikke mindre forberedelser. Jeg må allikevel forberede meg så godt jeg kan. Selv om studentene ofte har mindre kunnskap enn læreren, merker de godt om jeg er forberedt eller ikke.
I diakoni og spiritualitet understreker jeg hvor viktig det er å be og å ha nærhet til Gud. Det er Gud vi henter vår styrke fra. Det er deres kristne tro som gjør deres omsorgs arbeid til diakoni.
Lærerne ved LTS blir ofte invitert til å holde søndagsprekener i lutherske og andre kirkesamfunns menigheter. Preken forberedelse tar mye tid. En god preken krever engasjement.  Samtidig - for at det jeg taler skal kunne røre ved menneskenes hjerter og sjel, må den Hellige Ånd være med å gjøre sin gjerning.  Min favoritt bønn er «Gud, forbered hjertene til de som skal høre på min preken – slik at ditt ord kan falle i god jord.»           
Studenter som er i sitt siste studieår har ansvaret for morgensamlingen på LTS. De må også preke. Hver student blir tildelt en professor som veileder som leser det de har produsert og gir de råd. Jeg minner studentene på det samme som jeg minner meg selv om. Be! Vi starter også veiledningen med bønn.

Ja, jeg ber og bønnene mine er ofte relatert til arbeidet. I framtiden håper jeg på å be mer – for å komme nærmere Gud, for å prise ham, for å takke, lytte, og løfte andre fram for ham. Gud lær meg å be! 

Skevet av Po Chu Grønvold

Monday, 20 June 2016

NMS- en viktig partner for Amity

Amity foundation er en stor Kinesisk organisasjon med mange hundre løpende prosjekter, et årlig budsjett på over 100 millioner kroner og over 100 utenlandske partnere. NMS sin støtte gjennom Amity tilsvarer ikke engang en prosent av prosjekt budsjettet, men allikevel fremheves NMS mange steder i årsrapportene til Amity de siste fem årene. I forbindelse med Amitys nylige 30 års jubeleeum, ble NMS også invitert som en av svært få utenlandske partnere til å presentere et av våre prosjekter. Hvorfor det?
Hva gjør at Amity er så stolt av samarbeidet med NMS? Jeg stille spørsmålet til noen ansatte i organisasjonen og det var stor enighet om svarene: Organisasjonene er en reell partner og prosjektene er nytenkende og kreative.

Reell partner
«Mange snakker om partnerskap, men for NMS  er det noe organisasjonen virkelig praktiserer» forklarer Qui ZhongHui, General Sekretær i Amity Foundation. Han trekker frem rådsmøtet som et konkret eksempel på at partnerne i andre land inviteres til å komme med perspektiver på NMS sitt arbeid i Nore og ellers i verden. Helen Zhao nevner  utvekslingen med Hald studenter som et eksempel på likeverdig utveksling: «Det er ikke bare snakk om Norske studenter som kommer til Kina for praksis, men også Kinesisk studenter som kommer til Norge». Men også i prosjektarbeidet opplever organisasjonen at det er en god dialog. I for eksempel «Biogass på tvers» hvor biogass sykseen fra Kina ble overført til Madagaskar, opplevde Amity at de var en reell partner som bidro med erfaring og kompetanse.

Nytenkende og kreative
Biogass utveksling prosjektet med Madagaskar blir også trukket frem som et eksempel på et kreativt og nytenkende prosjekt. Både Amity og NMS er opptatt av å møte lokale behov. Fordi vi kjenner hverandre godt, har vi derimot gode muligheter til å spille på hverandres resurser og evner. På den måten,  blir gode prosjektideer utviklet i samarbeid.
Både de som var involvert i dette prosjektet og organisasjonen generelt, er veldig stolte av «Biogass på tvers». Prosjektet har fungert som en god katalysator for videre arbeid i andre land og har gitt inspirasjon og motivasjon til fokusert på å starte mer arbeid i andre land. I løpet av de siste årene har Amity  fokusert mer og mer på å gjøre bistandsarbeid også utenfor i andre land. I dag har Amity både kontor i Etiopia og driver fortsatt arbeid i blant annet Nepal etter oppbygningen av landet etter jordskjelvet i April 2015.

Vennskap over landegrensene: Gabriel Tiaro, koordinator for FELM i Fort Dauphin i Madagaskar hilser her på Generalsekretær i Amity, Qiu ZhongHui.


Saturday, 28 May 2016

Den Glade Panda!

Du har nå tilgang til andre utgave av “Den Glade Panda” – en  «blekke» med oppdateringer om noe av det NMS i Kina får lov å være en del av. Du kan åpne "Den Glade Panda" ved å klikke her.Det er mye spennende i dette nummeret!

Monday, 16 May 2016

Gudstjenesten på lufta

For noen år siden ble det Lutherske Teologiske Seminaret (LTS) i Hong Kong invitert av Hong Kong Kristne Råd (Hong Kong Christian Council - HKCC) til å ta ansvar for en søndag gudstjeneste på engelsk for Hong Kong Radio en gang i året.  I følge Hong Kong Radios forskning har dette radio programmet et fast publikum på over 20,000 lyttere i Hong Kong.

I fjor hadde vi ansvar for Gudstjenesten den 27 Desember. Temaet som ble gitt for Gudstjenesten var Feast of St. Stephen’. To fakulteter og tretten studenter fra Laos, Kambodsja, Indonesia, Myanmar/Burma, Hong Kong og fastland Kina deltok i dette. Det var kjempe spennende for studenter fordi ingen av dem hadde vært med på å lage radio opptak før. Enda viktigere var det at dette gav studenter en ny erfaring og mulighet til å ‘skape’ noe sammen som kunne bidra til lokalsamfunnet.

Min medarbeider på seminaret, engelsk lærer Rose koordinerte det hele. Hun forberedte liturgien og fordelte ansvar mellom studenter og meg. Teksten for den dagen var Apostlenes Gjerninger 6:1-7. Jeg ville preke om diakoni. Den 11 Desember dro hele gruppen til studio for opptak. Jeg ikke kunne være med på grunn av andre oppdrag men jeg sendte preken notatene mine med studentene slik at de kunne «sy» prekenen sammen med resten av program. Studenter var med på å lese tekster, liturgi, synge, spille gitar og piano. Et par studenter fra Laos og Kambodsja fortalte om hva Mastergraden i diakoni som de tar på LTS betyr for dem personlig.

NMS utsending Po Chu Grønvold er foreleser ved det Teologiske seminaret i Hong Kong .
Gudstjeneste ble sent til lufta 27 Desember 2016 som planlagt. Det var kjempe gøy for studentene å høre det hele på radio. Det var også gøy for meg å preke på radio. Vi fikk veldig god tilbakemeldinger kritikk fra programlederen til Hong Kong Radio. «Dette var en veldig morsom og kreativ Gudstjeneste!» var kommentaren i evaluerings rapporten.  Hvis du har lyst å høre på denne Gudstjenesten, kan du klikke her.


Tekst: Po Chu GrønvoldMonday, 9 May 2016

Frisør-diakoni?

Kan hårklipp være diakoni? Ja! Nord-veg kirken i Changshas by i Kina har et frisør-team som reiser rundt i byen til syke og eldre som ikke har mulighet til å dra til frisøren.

Det hele begynte med at Pastor Wu Wei i Changsha dro på sykehuset for å besøke en pasient som ikke hadde lenge igjen å leve. Pasienten fortalte presten at hun var opptatt av å få en pen hårklipp. Familien forklarte derimot at svært få frisører var villige til å dra fra frisørsalongen. De frisørene som var villige til å forlate frisørsalongen, ble skremt når de hørte at hun hadde kreft og var på sykehuset.

Pastoren ringte med en gang et menighets medlem som er frisør og som øyeblikkelig kom til sykehuset og gav dama en fin hårklipp. Pasienten og familien ble rørt av dette og synes hun ble fin på håret men bare to dager senere døde dama. Frisørteamet opplever en stor glede ved å kunne vitne om Jesu kjærlighet gjennom å gi en gratis hårklipp til mennesker som ellers ikke kommer seg til frisøren.
Gjennom «kompetansebygging i diakoni» er NMS med å bygge opp kompetansen på dette området i Hunan. Gjennom kurs om prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni er dette prosjektet med på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet.

En gruppe diskusjon om hvordan diakoni best kan praktiseres i Kina under et kurs om diakoni i Hunan.
Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Noen starter sykehjem for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med å rense elva og en menighet har altså startet «frisør diakoni». Vil du være med på å sette kirken i Hunan i stand til å hjelpe enda flere sårbare og trengende i Kina? Støtt prosjektet her.

Monday, 2 May 2016

Jeg kunne ønske jeg visste dette før!

CaiDao (43) er menighetsmedarbeider i Changsha Sørlige bydel kirke i Kina. Kunnskap om hvordan man kan bedre eksteskapet og familierelasjonene er noe som er svært lite kjent i Kina, men veldig viktig, understreker han. Denne uka har han vært med på et kurs om ekteskap og barneoppdragelse som er en del av prosjektet «en bedre familie» som NMS starter i år i samabeid med Amity og kirken i Hunan provins.
«Jeg kunne ønske at jeg hadde vært med på dette kurset for mange år siden» sier han alvorlig og ser ned i gulvet. Han forteller så at han selv er skilt, men opplevde samlivskurset «En bedre familie» som NMS avholder i Changsha by som utrolig nyttig. Han har en 12 år gammel sønn og gleder seg over at han på dette kurset også har lært mye om hvordan han kan bedre kommunisere med sin sønn. Denne kunnskapen er noe jeg vil bruke helt konkret denne uka, sier han og smiler igjen.

Store sosiale forandringer på kort tid
I et samfunn i fenomenalt rask forandring er familien sårbar. Med en raskt økende skilsmisse statistikk samt mange millioner familier (ektepar og barn) som kun ser hverandre en måned i året, opplever kirken i Kina det som svært viktig å jobbe med ekteskap og familie relasjoner. I en kinesisk familie er det ikke uvanlig at tanker og forventninger til familie og ekteskap er like forskjellige som det viktorianske synet på familien er fra dagens syn på familien i Norge. De ulike forventningene skaper ofte stress innen familien. 
Per i dag, utgjør familier med tre generasjon under halvparten av alle familier i Kina, en utvikling som har gått veldig fort. Vold innen familien er fortsatt et utbredt problem. Utroskap er stadig mer vanlig og depresjon blant ungdom knyttet til manglende samvær med foreldre preger også den offentlige debatten i kinesiske sosiale medier. Til tross for at utfordringene er tydelige, er det svært få aktører i samfunnet som tar opp denne problematikken og søker å finne løsninger.

Prosjekt for ekteskap og familieliv
«En bedre familie» er et prosjekt som NMS i år starter i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provinsen i Kina.  Gjennom ekteskapskurs, foreldrekurs, famlie leire samt kapasitsbygging av kirkens kompetanse innen ekteskapsrådgivning, ønsker kirken å styrke familier og kirkens evne til å hjelpe familier til å ha det bedre sammen.
Den beste forelesningen på kurset? Det var veldig mange gode innslag, men det mest interessante  synes jeg var forelesningen til NMS utsending PoChu Grønvold som gav en god oversikt over hva Bibelen sier om ekteskap og familieliv. «Det er noe som skjelden snakkes om i Kina, men som er veldig bra og praktisk» sier CaiDao.
Kirken arrangerer disse kursene, men kursene er for alle i lokalmiljøet. Dette er en flott måte kirkene i Kina kan utføre diakoni i nabolaget og være med på å forme det kinesiske samfunnet på en positiv måte. Gjennom prosjektet, ønsker kirken å nå ut til flere av de 67 millioner menneskene som bor i Hunan provins. Men prosjektet ønsker å gjøre mye mer enn dette: «Vi ønsker å lage en modell med kurs og kompetansebygging som kirker over hele Kina kan bruke i sine lokalmiljø» sier Emma Yuan ChenChen i Amity.  Vil du være med på å gjøre dette prosjektet til en realitet? Støtt dette prosjektet her.Thursday, 7 April 2016

Ivrer for de som har falt «utenfor» i samfunnet.

Pastor Chen SongMei i YueYang.
Pastor Chen SongMei i YueYang Kirke ivrer for diakoni. For henne, går tro og tjeneste hånd i hånd. Siden NMS startet kurs i kompetansebygging i diakoni i Hunan i 2010, har hennes menighet satset sterkt på diakonalt arbeid. Miljø arbeid, sjelesorg, leir arbeid og rehabilitering av stoffmisbrukere er noen av prosjektene kirken har startet i løpet av de siste årene.

I 2012, startet YueYang Kirke i samarbeid med 100 andre menigheter i Hunan å rense elva Xiang Jiang med en liten start finansiering fra NMS. Etter tre år, er elven betraktelig renere og kirkene som var med på det tre år lange prosjektet har blitt veldig inspirert og har et sterkt eierforhold til prosjektet. Kirken arrangerer nå også sommerleir for ungdommer. Leir er et relativt nytt fenomen i Kina, og er noe som settes stor pris på av ungdommene.

Både i sjelesorgen og i arbeidet menigheten gjør gjennom rus-rehabiliterings senteret «TianAi» (Himmelsk Kjærlighet), er tro og bønn viktige ingredienser. Både ansatte på senteret og menigheten ber for de som er på rehabiliterings sentret.
Senteret kan vise til gode resultater og god oppfølging med mange rusmisbrukere som starter et nytt og bedre liv.

Tegnet "Ai" som betyr "kjærlighet på Kinesisk.
Pastor Chen SongMei gleder seg veldig over å kunne dele sin erfaring innen menighet diakoni med andre menigheter i Hunan provins gjennom et kurs i diakoni som NMS sammen med Amity og kirken i Hunan arrangerer denne uken. Hun er en av foreleserne. Kurset er en del av prosjektet «kompetansebygging i diakoni». Gjennom kurs om alt fra prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni er dette prosjektet med på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet. Det er over 200 millioner absolutte fattige i Kina.
Kurs om diakoni i Hunan hvor Cen Song mei underviser.Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Disse prosjektene kommer i mange former; noen starter eldresenter for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med å rense elva og andre starter ungdomsleir. Vil du være med på å sette kirken i Hunan i stand til å hjelpe enda flere sårbare og trengende i Kina? Vær med å støtte dette prosjektet her

Monday, 7 March 2016

Vil ikke at kurset skal slutte!

Chen HuaQui (Foto: Tom R-C)

Chen Hua Qui er prest i Yiyang Kirke. Yiyang er byen hvor NMS startet sitt arbeid i 1902, men ble kastet ut av fastlands Kina med alle andre utlendinger i 1949. Denne uka er hun med på et kurs om ekteskap og barneoppdragelse som er en del av prosjektet «en bedre familie» som NMS starter i år i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provins.

Par i uniform som kysser i YiYang by (Foto: Jefrey Huseby)
«Dette kurset er utrolig nyttig!» sier Hua Qui med entusiasme. Hun liker spesielt godt å lære om ekteskaps rådgivning og sjelesorg. Hun ønsker å bruke dette praktisk i menigheten og å lære opp modne frivillige i menigheten til å kunne gjøre ekteskaps rådgivning, da behovet er veldig stort. Hun synes undervisningen er veldig bra og gleder seg ekstra over at alle foreleserne er kristne som også er spesialister innen familie og ekteskaps rådgivning. «Forelesningene og lovsangen er så bra på dette kurset at jeg ikke vil at det skal slutte! Jeg kunne ønske vi kunne hatt mange flere dager til på dette kurset!» sier hun og smiler.  «Jeg vil takke NMS for dette kurset!»
Prosjekt for ekteskap og familieliv
«En bedre familie» er et prosjekt som NMS i år starter i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provinsen i Kina.  Gjennom ekteskapskurs, foreldrekurs, familie leire samt kapasitetsbygging av kirkens kompetanse innen ekteskaps rådgivning, ønsker kirken å styrke familier og kirkens evne til å hjelpe familier til å ha det bedre sammen.

Kirken arrangerer disse kursene, men kursene er for alle i lokalmiljøet. Dette er en flott måte kirkene i Kina kan utføre diakoni i nabolaget og være med på å forme det kinesiske samfunnet på en positiv måte. Gjennom prosjektet, ønsker kirken å nå ut til flere av de 67 millioner menneskene som bor i Hunan provins. Men prosjektet ønsker å gjøre mye mer enn dette: «Vi ønsker å lage en modell med kurs og kompetansebygging som kirker over hele Kina kan bruke i sine lokalmiljø» sier Emma Yuan Chen Chen i Amity.  Vil du være med på å gjøre dette prosjektet til en realitet? Du kan støtte dette prosjektet her.

Thursday, 10 December 2015

Den Glade Panda!


Du har nå tilgang til verdens første utgave av “Den Glade Panda” – en splitter ny «blekke» med oppdateringer om de 15 prosjektene NMS i Kina vi får lov å være en del av. Du kan åpne første utgave av Den Glade Panda ved å klikke her.