Thursday, 10 November 2016

Konkret og praktisk!

Liu Ping (Foto: Tom R-C)
Liu Ping er en ny kristen og frivillig medarbeider i Changsha Nordlige kirke i Kina. Hun er veldig takknemlig fordi hun denne uka har fått være med på kurs om et bedre familieliv.  

«Det jeg har lært kan jeg bruke helt konkret i min relasjon til min mann og tenåringsdatter!» forteller hun og smiler. Min bønn og mitt håp er at de kan ta imot Jesus og få oppleve den gleden og freden jeg opplever som kristen, og jeg håper dere kan be for dem også. Selv når jeg venter, kan jeg allikevel bli en enda bedre kone og mor og jobbe med å kommunisere bedre. «Det er noe av det jeg har lært på dette kurset» sier hun ettertenksomt. «Jeg har også lært at det er viktig å ha et nært og sterkt forhold til Gud for å kunne hjelpe meg til å vise hans kjærlighet til mine nærmeste».
Prosjekt for ekteskap og familieliv
«En bedre familie» er et prosjekt som NMS i år starter i samarbeid med Amity og kirken i Hunan provinsen i Kina.  Gjennom ekteskapskurs, foreldrekurs, familie leire samt kapasitetsbygging av kirkens kompetanse innen ekteskaps rådgivning, ønsker kirken å styrke familier og kirkens evne til å hjelpe familier til å ha det bedre sammen.

Kirken arrangerer disse kursene, men kursene er for alle i lokalmiljøet. Dette er en flott måte kirkene i Kina kan utføre diakoni i nabolaget og være med på å forme det kinesiske samfunnet på en positiv måte. Gjennom prosjektet, ønsker kirken å nå ut til flere av de 67 millioner menneskene som bor i Hunan provins. Men prosjektet ønsker å gjøre mye mer enn dette: «Vi ønsker å lage en modell med kurs og kompetansebygging som kirker over hele Kina kan bruke i sine lokalmiljø» sier Emma Yuan Chen Chen i Amity.  Vil du være med på å gjøre dette prosjektet til en realitet? Du kan støtte prosjektet her.


«Hvis man går alene kan man løpe fort, men hvis man går sammen, kan man løpe mye lenger» siterer Liu Ping en av foreleserne på kurset. «Jeg vil veldig gjerne komme langt!» sier hun med et stort smil.
Dans i Kirken: Det er mye dans og glede da kirkelige ansatte i Hunan bispedømme i Kina skal styrke sin kompetanse om ekteskap og barneoppdragelse. 

No comments:

Post a Comment